Vanliga frågor

Här kan du ta del av vår kunskap om värmepumpar, solceller, energifrågor och allmän information om hur installationsprocessen ser ut.

Hur fungerar bergvärme? Hur fungerar värmepumpar?

Principen bakom samtliga uppvärmningssystem är den samma, energi från solen som har lagrats i berggrunden (bergvärme), marken (jordvärme), i en sjö (sjövärme) eller luften (luftvärme) används för att värma upp din fastighet till en komfortabel temperatur. Men hur i helvete kan den förhållandevis kalla temperaturen i, till exempel, ett berg användas för att värma upp din fastighet till en komfortabel nivå?. Magin där några plusgrader förvandlas till temperaturer runt 60 grader sker inuti värmepumpen i en process som kallas ångkompressionscykeln. Innan vi går vidare med att förklara vad det är för något behöver vi först gå igenom värmepumpens system och delar.

En värmepump består av några huvudkomponenter; cirkulationspump, förångare, kompressor, kondensor, expansionsventil och ett köldmedium. Utöver värmepumpen har vi en kollektorslinga med en brinevätska som cirkulerar i berget, jorden, luften eller sjön.

Processen är den följande;

  1. Brinevätskan cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, jord, sjö eller luft. För att värmeenergi ska överföras till brinevätskan är det en förutsättning att den håller en lägre temperatur än sin omgivning.
  2. Brinevätskan värmeväxlas sedan med det iskalla köldmediet i värmepumpens förångare varpå köldmediet höjs några grader och förångas. I den här processen sänks också temperaturen på brinevätskan som sedan cirkulerar vidare i kollektorslingan.
  3. Det förångade köldmediet går sedan vidare till kompressorn där det nu gasformiga köldmediet komprimeras, vilket ökar temperaturen till runt 60 grader.
  4. Den varma ångan åker sedan vidare till kondensatorn där den varma gasen kyls ner och kondenserar tillbaka till vätskeform. Denna processen avger värme vilket är den värme som sedan distribueras i fastigheten via det vattenburna värmesystemet, eller genom ventilation.
  5. Vätskan går sedan vidare till en expansionsventil där det höga trycket sänks tillbaka till den ursprungliga nivån. Detta gör att temperaturen sänks ytterligare och köldmediet återgår till sin iskalla temperatur. Köldmediet pumpas sedan vidare till förångaren och genomgår samma process igen.

Detta är i korta vad som sker i en värmepump, sedan kan en ju gå djupare in på termodynamikens huvudsatser men det lämnar vi därhän tills vidare. Det fina med en värmepump är att den hämtar solenergi som har lagrats i naturen och ger oss värme.

Relaterade frågor: Hur funkar jordvärme, hur funkar luftvärme, hur funkar vattenvärme.

Vilket märke på värmepump ska vi välja?

Det kan vara svårt att veta vilket av alla varumärken på värmepumpar som egentligen är bäst på marknaden. Vi utgår ifrån vad som passar hos er och vad ni har för behov. För oss är det också viktigt att det är ett stabilt och tryggt företag som har ett tydligt miljö och kvalitets fokus. I många fall är det IVT eller NIBE vi tipsar om. Vi arbetar även med Mitsubishi, Daikin och CTC.

Hur rengör jag filtret i min luft/luft?

Kolla in filmen nedan för enklast förklaring:
https://www.youtube.com/watch?v=OTDXCvQZuy0