Energiförbättring |

Huvudbild

Nyttjar lagrad solenergi i marken.

Ytjordvärme

Genom att ta vara på solenergin som finns lagrad i marken ser värmepumpen till att sänka energiförbrukningen för ditt varmvatten och värme upp till 70 %. Allt du behöver är markyta med ett djup på minst en meter. Slangarna ligger med ett mellanrum på en meter. Erfoderlig markyta räknar vi ut.

Varför välja ytjordvärme?

  • Fungerar överallt, så länge det finns åtkomlig markyta
  • Kräver mycket lite underhåll

Våra tjänster

Vi ringer upp dig

×