Luft-Vatten Värmepump

Uteluft vatten värmepumpen är en god ersättare till vätska/vatten värmepumpar (berg,jord och sjö). Skillnaden i besparing är ungefär 10% jämfört med en bergvärmepump. Men det måste finnas tillskott  som tillsammans med värmepumpen täcker husets maxeffekt vid DUT. Detta tillskott är för villa nästa alltid en elpanna. Det som också skall beaktas är ljudet från utomhusdelen och den estetiska aspekten på att ha en uppställd värmepump utomhus. Man kan också utgå ifrån att livslängden är kortare jmf med V/V värmepumpen. I de fall det är djupt till berg och att markyta saknas för jordvärme är denna typ av värmepump den rätta.

Intresserad att veta mer?

KONTAKTA OSS