Fångar varsamt upp energin som finns i frånluften.

Frånluftvärme

Genom att ta vara på solenergin som finns lagrad i marken ser värmepumpen till att sänka energiförbrukningen för ditt varmvatten och värme upp till 70 %. Allt du behöver är markyta med ett djup på minst en meter. Slangarna ligger med ett mellanrum på en meter. Erfoderlig markyta räknar vi ut.

Intresserad att veta mer?

KONTAKTA OSS

Varför välja frånluftvärme?

  • Bra alternativ till bergvärme då förutsättningarna finns för frånluft.

  • Sänker din villas värme- och varmvattenenergi med 5-8000 kWh/år.

  • Fungerar särskilt fint ihop med fjärrvärme eller bergvärme i större fastigheter.