Energiförbättring |

BRF Vårlöken

BRF Vårlöken har anlitat EFVAB som totalentreprenör för att ersätta befintlig fjärrvärmeanläggning med bergvärmepumpar samt en SOL-hybridanläggning för produktion av elström och varmvatten. Anläggning är i dagsläget en av tre  större unika projekt med SOL-hybridteknik. Genom denna hybridteknik värms även de 11 borrhålen med solenergi vilket i sin tur leder till en lägre elförbrukning för värmepumparna. Laddning av borrhål sker då värmepumparna inte är i drift, annars värms vätskan från borrhålen innan den kommer till värmepumparna.

Photoswipe

Fler referenser

Catena-solsten-Bring

Nyproduktion för Catena och med Bring som hyresgäst.

Läs mer
Energiförbättring AB

Rådastocksvägen 1 i Mölnlycke

Vår egen fastighet på Rådastocksvägen 1 byggdes 1990/1991 och omfattar ca 2 800 kvm uppvärmd yta.

Läs mer

Våra tjänster

Vi ringer upp dig

×