Vårt eget kontor – Prisbelönat system med Bergvärme, luft/vatten, solceller och en vindsnurra..

I fastigheten på Rådastocksvägen 1, där vi själva är hyresgäster, har vi reducerat energianvändningen till en fjärdeldel. I denna byggnad har vi installerat både Bergvärme och ett luft/vatten värmepumps system. Vi har även solceller på taket och en liten vindsnurra. Man brukar räkna med att ett borrhål håller några plusgrader så stora delar av året är utetemperaturen varmare än borrhålet och därmed en bättre källa att hämta energi ur vid de tillfällena. Att då kunna automatiskt välja mellan bergvärme eller luft/vatten beroende på vad som är mest effektivt är ju en lyx som kostar en installation extra.

Byggnaden drevs en gång i tiden av en oljepanna så förändringen från den tiden är över 75% reducering av energiåtgång för att skapa samma mängder värme och varmvatten som förr. Fastigheten fick för ett antal år sedan första pris i Green Building Award i Europa. Priset mottogs i Milano av de båda fastigehtsägarna, Mölnlycke Fastighets AB och Energiförbättring Väst AB. Utmärkelsen erhölls tack vare en exeptionell energibesparing. .

Tidigare referenser