Om oss

Totalentreprenad för villa och företag

Vi installerar värmepumpssystem som ger våra kunder en långvarig energibesparing och värdeökning på sina fastigheter. Vår serviceavdelning håller koll på anläggningarna och säkerställer maximal livslängd genom underhåll, uppkopplad övervakning, och service.

Våra kunder är privata villaägare, större fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt offentliga fastighetsägare.

Vi är certifierade enligt  ISO 9001 och ISO 14001.

Kombinerade lösningar ger högst avkastning på investering

Med 30 års erfarenhet kan man dra vissa slutsatser. Det är kombinationen av olika system som ger högst avkastning på investering. Att installera  till exempel bergvärme eller luft vatten värmepump är en bra investering. Men att kombinera detta med att samtidigt ta till vara på återvinning av frånluft, installera egen elproduktion via solceller, installera egen varmvattenproduktion med solfångare, samt att bygga om elen så till gemensam el med individuell mätning och debitering blir tillsammans väldigt lönsamt. På större fastigheter kan den omedelbara värdeökningen genom driftesnettoförändringen bli högre än investeringen.

Samarbete med forskning

Vi har samarbetat med R.I.S.E (tidigare statens provningsanstalt) på några projekt där de mäter bland annat hur mycket energi som lagras i bergen. Vi har installerat många typer av lösningar och en del av dessa går ut på att lagra överskottsenergi i borrhål på sommaren för att sedan ta tillbaks denna energi på vintern.