Din fastighet

Installation av Bergvärme eller luft/vatten värmepump ger ofta 8% avkastning på investering eller mer. Kombinationen bergvärme med fjärrvärme har visat sig vara lönsamt för större fatighetsägare.

Installation av bergvärme ger ofta en halvering av värme och varmvattenkostnaderna. Denna driftsnettoförändring ger ett ökat fastighetsvärde som överstiger investeringen, räknat på 5% avkastningskrav.

Du som fastighetsägare gör allstå en investering som ger 8% avkastning plus en omedelbar värdeökning som överstiger investeringen.

Kontakta oss för att se vad vi kan göra med din fastighet.

KONTAKTA OSS

Bergvärme

Ta vara på markdjupets värme och kyla.

Läs mer

Ytjordvärme

Skördar solenergi som lagras i marken.

Läs mer

Sjövärme

Skapar värme och kyla av vattenenergi.

Läs mer

Frånluftvärme

Nyttjar energin som lagras i luften.

Läs mer

Luft-Luft värmepump

Sänker energiförbrukningen och ger renare luft.

Läs mer

VVS och rörservice

Skyddar och optimerar inomhusklimatet.

Läs mer

Värmepumps offert

Ger jämnare och behagligare inomhusklimat.

Läs mer

Kyl- och värmepumpsservice

Trygg och säker service, dygnet runt.

Läs mer

Naturkyla

Fångar upp kylan som finns i markdjupet.

Läs mer

Luft-Vatten Värmepump

Luft-Vatten Värmepump.

Läs mer