Energiförbättring |

Börje i ett av apparatrummen

Smart värme i unikt innovationsprojekt

2 år 9 månader sedan

Billig fjärrvärme höjer temperaturen i borrhålslagret upp mot 30 grader på sommaren. Värmepumpar utnyttjar det varma borrhålslagret på vintern och sparar mängder av energi.

Så kombinerar man det bästa av två världar, menar Johan Ahlgren, vd på Energiförbättring Väst AB som installerar en sådan anläggning i Göteborg.

I Bostadsrättsföreningen Backadalen, som ligger på Hisingen i nordvästra Göteborg, är arbetet är i full gång. En borrigg vilar sig tillfälligt på gräsmattan och på parkeringen tvärs över gatan håller borrarna på att färdigställa ett energilager. I husens källare färdigställer Energiförbättrings montörer undercentralerna. I en del maskinrum är både rördragning och värmepumpar på plats och elektriker håller på att koppla i utrustningen. I andra är bara värmepumparna ditställda och rördragning pågår.

Bostadsområdet ligger på gammal åkermark med glest mellan husen, nära motorvägen mot Oslo. Bostadsrättsföreningen är en av Sveriges största med 971 lägenheter. Det är ett typiskt miljonprogramsområde, men väl underhållet. Husen ärbyggda runt 1970 och består av 41 bostadsfastigheter, varav 30 är trevånings lamellhus med fasader i sjösten och resten är loftgångshus i fyra våningar.

Efter rundvandringen i Backadalen åker Kyla & Värme till Energiförbättring i Västs kontor i Mölnlycke lite utanför Göteborg där företagets vd Johan Ahlgren över en kopp kaffe förklarar projektet.

– Det började med att vi gjorde två undercentraler med konventionell teknik i bostadsrättsföreningen, berättar Johan Ahlgren.

Där gjorde värmepumparna värme och varmvatten och hade fjärrvärme som spets.

– Men det är välkänt att Göteborg Energi har stort överskott av energi under sommaren från sopförbränning och spillvärme från raffinaderierna, säger Johan Ahlgren.

Det leder till att under sex månader av året är fjärrvärmepriset mycket lågt, tio öre per kilowattimme. Tanken uppstod att utnyttja det låga priset.

– Vi startade en teknikgrupp tillsammans med Göteborg Energi där vi diskuterade möjligheten att ladda ner billig energi i energilager sommartid. Och vi pratade ihop oss med energileverantören, vilket jag aldrig varit med om förut under mina 35 år i branschen. Resultatet är något världsunikt.

Principen för hur systemet fungerar är enkel. Primärvärme från fjärrvärmenätet värmer via värmeväxlare borrhålslagren sommartid. Vintertid utnyttjar fastigheternas värmepumpar det uppvärmda energimagasinet för att leverera billig värme till lägenheterna.

I Backadalen är det sju meter mellan de 300 meter djupa borrhålen vilket ger ett mycket energitätt lager. Det gör att temperatur i berget kan bli mellan 25 och 30 grader.

– Att det kan bli så varmt i borrhålen ställer alla begrepp på huvudet. Vi har vänt på kuttingen, normalt får man akta sig för att de blir för kallt i berget, vi får passa oss för att det inte ska bli för varmt.

Den höga temperaturen i energilagret gör att värmepumparna får jobba med optimala omständigheter och enligt Johan Ahlgren kan de få en värmefaktor på 1:10, kanske 1:15.

För att gå med i projektet satte Göteborg Energi som villkor att få leverera allt varmvatten hela året.

– Men det tyckte vi var ganska bra. Värmepumparna arbetar inte bra om de ska leverera så höga temperaturer som krävs för varmvatten, säger Johan Ahlgren.

Installationen av fjärrvärme finns kvar i husen, för både backup och lägsta energipris, så finns det möjlighet att helt värma husen med fjärrvärme.

Smart Heat ducar räknar i varje ögonblick ut vilket som är det den lägsta uppvärmningskostnaden.

– Det kan tänkas att om elpriset blir högt så är fjärrvärmen billigare för tillfället. Göteborg Energi levererar både fjärrvärme och el så det är enkelt att jämföra.

Bostadsrättsföreningen har också fått en förenklad debitering, den köper till fast pris 22 grader värme året om, garanterat under tio år. Det spelar ingen roll om det blir en vargavinter, föreningens pris är ändå det samma.

Det borgar för att investeringen ska ge bra avkastning för föreningen. Den räknar med att sänka sina energikostnader med två miljoner årligen, och att investeringen inklusive kapitalkostnader ska gå med vinst redan första året.

Totalkostnaden för energilösningen ligger på 48,5 miljoner kronor.

Projektet drog igång i augusti 2017 och beräknas bli klart vid årsskiftet 2018/2019, ett halvår tidigare än planerat.

Energiförbättring Väst AB är totalentreprenör, Göteborg Energi är underleverantör. Sweco har projekterat systemet och Bengt Dahlgren AB borrhålslagren. Borrar gör Höjdens brunnsborrning.

Installationen innefattar 25 stycken bergvärmepumpar av modellen IVT Geo i åtta effektstorlekar, från 20 kW till 80 kW.

Johan Ahlgren passar på att berömma IVT:s värmepumpar.

– Jag har jobbat med IVT i 30 år och enligt min bedömning är IVT Geo en av de bästa fastighetsvärmepumparna på marknaden i dag. Vid ombyggnader är det bra att den är staplingsbar, vilket är väldigt effektivt på en liten yta, säger han.

Energiförbättring Väst AB startades av Johan Ahlgren 1991. Vid starten har företaget bara en sekreterare anställd utöver vd. Till att börja med arbetade man med värmepumpar – främst bergvärme – och kylanläggningar men frän 2007 lägger man till solenergi i verksamheten och 2012 solhybrider, solfångare som ger både el och varmvatten. Något senare installerade företaget solhybrider som komplement till bergvärme i bostadsrättsföreningen Vårlöken i Kungälv, vilket Kyla & Värme rapporterade om i nummer 4/2014. Företaget har ett 30-tal anställda och år 2015 passerade företaget 50 miljoner kronor i omsättning.

Johan Ahlgren är stolt över att lilla Energiförbättring Väst AB kunnat förändra Göteborg Energi.

– Det är David som flyttat på Goliat som stått stilla, säger han.

Fjärrvärme i sig är en gammal teknik och många kommunala energibolag har med sina fjärrvärmenät mer eller mindre ensamrätt att leverera värme till stora delar av fastighetsbeståndet. Samtidigt utmanas den positionen när många fastighetsägare vill installera bergvärmepumpar.

– Det är till och med så att moderna hus blir alltmer självförsörjande på energi och också kan kopplas loss från elnätet. Vi står idag inför en enorm förändring. Revolutionen har redan börjat, solceller och solhybrider ökar stort. De flesta tak i Sverige kommer att ha solceller om några år, säger Johan Ahlgren.

Samtidigt har inte bara Göteborg utan också många andra kommuner överskott på värme stora delar av året, från sopförbränning och från industriers spillvärme. Så energibolagen borde ha incitament att bidra till sådana lösningar som i Bostadsrättsföreningen Backadalen.

Det är också välkänt att fjärrvärmebolagen ofta har försökt göra det svårt för värmepumpsbranschen.

– De kommunala energibolagen har inte förnyat sig, de sitter med sina fjärrvärmenät mer eller mindre på ett monopol. Men de utmanas och behöver för framtiden utveckla nya smarta lösningar. Jag vill ge ett råd till energibolagen, tänk på kundens bästa så får du behålla kunden, även om den kanske betalar mindre, säger Johan Ahlgren.

Han ser det system som Energiförbättring Väst AB utvecklat för Bostadsrättsföreningen Backadalen som en väg framåt.

– Vårt system är den bästa av två världar, lagrad solvärme kombinerad med överskottsvärme. Systemet kan också bli en framgångsrik kommersiell produkt i framtiden.Vi hoppas på många sådana här projekt och att fler bostadsrättsföreningar kommer att installera den här tekniken.

Per-Olof Eliasson

Aktuellt

Skatås motionscentrum uppgraderar sin energilösning

torsdag, januari 14, 2021

Skatås motionscentrum uppgraderar sin energilösning med hjälp av Energiförbättring

Läs mer

Julbrev 2020

fredag, december 18, 2020

Så var det dags att sammanfatta ännu ett år. Ett år som många nog är glada att äntligen få lägga bakom sig. Men på Energiförbättring kan vi ändå summera ett år med flera höjdpunkter.

Läs mer

Energiförbättring utför energientreprenad på Pilgårdens äldreboende.

torsdag, november 26, 2020

På Pilgårdens äldreboende genomförs just nu en stor energientreprenad. Ett nytt fossilfritt värmesystem med bergvärme och solceller kommer att installeras.

Läs mer

Bovieran på Hönö byter från pellets till Bergvärme med hjälp av Energiförbättring

tisdag, juni 30, 2020

Bovieran på Hönö byter från pellets till Bergvärme med hjälp av Energiförbättring

Läs mer

Presentation av hybridteknik

lördag, april 4, 2020

Nyligen höll vi en digital presentation för västra Götalands energirådgivare som nu även är tillg

Läs mer

Energiförbättring får sitt första internationella projekt

torsdag, mars 26, 2020

Energiförbättring får sitt första internationella projekt på Jylland, Danmark.

Läs mer

Energiförbättring blir elföretag

tisdag, januari 28, 2020

Energiförbättring har tagit steget och fullt ut blivit ett elföretag genom förvärv av montörer med elbehörighet.

Läs mer

Det lackar mot jul...

onsdag, december 18, 2019

2019 närmar sig sitt slut och vi summerar ett lyckat och händelserikt år på Energiförbättring. Det blev ännu ett år där vi bröt ny mark inom den bransch som vi älskar att vara en del av. Här kommer några av höjdpunkterna:

Läs mer

Studiebesök på HSB Brf Backadalen 27 november mellan 9-11

tisdag, november 5, 2019

​Vi på Energiförbättring vill bjuda in dig till ett studiebesök på vårt pilotprojekt HSB BRF Backadalen 27 november mellan 9-11.

Läs mer

Vi söker Montörer!

torsdag, september 12, 2019

Tycker du om att installera värmpumpar, är grym på golvvärme och andra vvs-jobb, kom till oss och

Läs mer

Årets Energistipendiat 2019

torsdag, juni 27, 2019

Igår 26/6 delades 8:e stipendiet ut till Lisa Jodensvi och Niklas Torstensson.

Läs mer

Fyll i och få snabb Solcellsoffert

tisdag, juni 25, 2019

Nu finns det möjlighet att fylla i uppgifter på vår hemsida efvab.se och få snabb offert på en solcellsinstallation.

Läs mer

Sidor

Våra tjänster

Vi ringer upp dig

×