Energiförbättring |

Lönsamt med solhybrid och bergvärme

2 år 10 månader sedan

Bostadsrättsföre­nin­gen Vårlöken i Kungälv, med cirka 70 lägenheter, kan glädjas åt en rejäl minskning av kostnaden för värme och varmvatten. Detta tack vare närvärmesystemet med solhybridpaneler (PVT) och bergvärme som ersatte fjärrvärmen år 2013.

Forskare vid Rise har analyserat närvärmesystemet och beräknat livscykelkostnaden. Installationen består av 330 kvadratmeter solhybridpanel och tre bergvärmepumpar med elva, 225 meter djupa, borrhål. Nuvärdeskostnaden för värme och varmvatten har visat sig bli ungefär halverad jämfört med kostnaden för fjärrvärme.

– Det här är en ny systemlösning som kombinerar flera förnybara energikällor. Därför är det viktigt att lära mer om hur det fungerar, säger Jessica Benson, forskare och projektledare hos Rise där hon arbetat ihop med Patrik Ollas, Pernilla Gervind och Oskar Räftegård.

Utöver kostnadskalkylen har forskarna gjort fältmätningar och kommit fram till att sol- och bergvärme kompletterar varandra väl. Under sommaren kyls solhybriden med hjälp av vätska från borrhålen, vilket ökar effekten. Samtidigt hjälper solvärmen till att höja värmepumparnas verkningsgrad. Deras SPF-värde (Seasonal Performance Factor) är i genomsnitt 3.1, medan SPF för hela systemet landar på 2.6, eftersom en elpanna behövs som spets vintertid.

På inrådan av forskarna har systemet optimerats under projektets gång. Tidigare var solvärmen kopplad till returen på värmepumparna och gick direkt ner i borrhålen. Genom att i stället koppla solvärmen på tilloppet ökade utbytet från värmepumparna.

Den tredje värmepumpen installerades i mars 2015, främst för att minska behovet av spetsvärme från elpannan. Efter åtgärden gick elpannan (90 kilowatt) bara igång en gång under ett år – vid en köldknäpp i november. På köpet ökade effektiviteten i värmepump 2, som inte längre behövde starta och stoppa lika ofta under sommaren.

– Vi har också sett att det går att öka solvärmeproduktionen rejält genom att styra på den omgivande temperaturen, säger Jessica Benson.

Under projektet, som genomförts i samarbete med Energiförbättring Väst, har bostädernas radiatorer bytts ut. Detta för att bättre passa de lägre temperaturer som används för uppvärmningen. Enkäter till de boende har visat att övervägande delen är nöjda med systemet. Många gillar också att vara självförsörjande på värme och varmvatten.

Systemets uppbyggnad. Till vänster solhybridpanelen som tillför el och varmvatten samt därunder borrhålen. I mitten syns de tre värmepumparna. Två tankar för tappvarmvatten med tillhörande värmeväxlare syns också, liksom huset och dess radiatorsystem.

Ungefär 60 procent av solelen som produceras i hybridpanelerna används i området; för att driva värmepumparna, i tvättstugor, bastu och trapphus. En fjärdedel av elen som behövs för att driva värmepumpsystemet är egenproducerad. Överproduktionen av solel under sommaren matas ut på elnätet.

Ingen solel används i hushållen. Det beror enligt Jessica Benson på lagstiftningen som kräver att det ska finnas en gemensam anslutningspunkt till elnätet, vilket inte är fallet här. Områdets anslutningspunkter har också säkringar på över 100 Ampere. Därför är föreningen inte berättigad till skattereduktionen på 60 öre per kilowattimme för överskottsel.

Forskarna har även arbetat med simuleringar av Vårlökens system och hittat möjligheter till ytterligare förbättringar. Ökad återladdning av solvärme till borrhålen vore önskvärt, eftersom högre temperatur i hålen förbättrar värmepumparnas prestanda. En tumregel är att COP (coefficient of performance eller värmefaktor/verkningsgrad) ökar med två till tre procent per grad. På så vis minskar behovet av tillsatsel.

Hittills har säsongslagring av solvärmen begränsats av att borrhålen ligger för långt ifrån varandra. Det gör att värmen förs bort i berget. Solvärmeproduktionen är inte heller tillräckligt stor för säsongslagring. Det skulle krävas en fyra gånger större panelyta för att möjliggöra säsongslagring.

I nuläget är borrhålen placerade i en rektangel med 15 meter mellan hålen. Beräkningar visar att värmelagringen skulle kunna effektiviseras om hålen blir färre (cirka sju), djupare och placeras på en linje. En sådan borrhålskonfiguration skulle även få lägre investeringskostnad.

En annan rekommendation är att isolera varmvattenrören i kulverten som går mellan husen. Under vintern finns markområden ovanför kulverten där snön smälter.

– Förlusterna gör att den installerade effekten blir onödigt hög. Genom att isolera rören kan närvärmesystemet bli mer energieffektivt, säger Jessica Benson.

Fakta/Solhybrid i Kungälv

För fem år sedan bestämde bostadsrättsföreningen Vårlöken att ersätta fjärrvärmen med ett eget närvärmesystem. Systemet som kombinerar solhybridpaneler och bergvärme har nu utvärderats av forskare vid Rise.

På taken till tvåvåningshusen, med cirka 70 lägenheter, finns 330 kvadratmater solhybridpanel. Panelerna ger både el och värme som används till driften av tre bergvärmepumpar. Dessa är anslutna till elva, 225 meter djupa, borrhål.

Publicerad: 09 augusti 2018 Text: marie.granmar [at] vvsforum.se (Marie Granmar) www.vvsforum.se

Aktuellt

Skatås motionscentrum uppgraderar sin energilösning

torsdag, januari 14, 2021

Skatås motionscentrum uppgraderar sin energilösning med hjälp av Energiförbättring

Läs mer

Julbrev 2020

fredag, december 18, 2020

Så var det dags att sammanfatta ännu ett år. Ett år som många nog är glada att äntligen få lägga bakom sig. Men på Energiförbättring kan vi ändå summera ett år med flera höjdpunkter.

Läs mer

Energiförbättring utför energientreprenad på Pilgårdens äldreboende.

torsdag, november 26, 2020

På Pilgårdens äldreboende genomförs just nu en stor energientreprenad. Ett nytt fossilfritt värmesystem med bergvärme och solceller kommer att installeras.

Läs mer

Bovieran på Hönö byter från pellets till Bergvärme med hjälp av Energiförbättring

tisdag, juni 30, 2020

Bovieran på Hönö byter från pellets till Bergvärme med hjälp av Energiförbättring

Läs mer

Presentation av hybridteknik

lördag, april 4, 2020

Nyligen höll vi en digital presentation för västra Götalands energirådgivare som nu även är tillg

Läs mer

Energiförbättring får sitt första internationella projekt

torsdag, mars 26, 2020

Energiförbättring får sitt första internationella projekt på Jylland, Danmark.

Läs mer

Energiförbättring blir elföretag

tisdag, januari 28, 2020

Energiförbättring har tagit steget och fullt ut blivit ett elföretag genom förvärv av montörer med elbehörighet.

Läs mer

Det lackar mot jul...

onsdag, december 18, 2019

2019 närmar sig sitt slut och vi summerar ett lyckat och händelserikt år på Energiförbättring. Det blev ännu ett år där vi bröt ny mark inom den bransch som vi älskar att vara en del av. Här kommer några av höjdpunkterna:

Läs mer

Studiebesök på HSB Brf Backadalen 27 november mellan 9-11

tisdag, november 5, 2019

​Vi på Energiförbättring vill bjuda in dig till ett studiebesök på vårt pilotprojekt HSB BRF Backadalen 27 november mellan 9-11.

Läs mer

Vi söker Montörer!

torsdag, september 12, 2019

Tycker du om att installera värmpumpar, är grym på golvvärme och andra vvs-jobb, kom till oss och

Läs mer

Årets Energistipendiat 2019

torsdag, juni 27, 2019

Igår 26/6 delades 8:e stipendiet ut till Lisa Jodensvi och Niklas Torstensson.

Läs mer

Fyll i och få snabb Solcellsoffert

tisdag, juni 25, 2019

Nu finns det möjlighet att fylla i uppgifter på vår hemsida efvab.se och få snabb offert på en solcellsinstallation.

Läs mer

Sidor

Våra tjänster

Vi ringer upp dig

×