Energiförbättring AB i forskningsprojekt tillsammans med RISE

I det internationella projektet IEA HPT Annex 52 genomförs långtidsmätning av prestanda hos stora geoenergilösningar. Syfte är att presentera resultat från mätningar av stora system för vilka det saknas data samt att förfina dagens metoder för utvärdering av prestanda när det gäller stora komplexa system. Sverige deltar med ett antal system, företag och forskare. Energiförbättring Väst, Göteborg Energi och RISE Research Institutes of Sweden deltar med utvärdering av geoenergisystemet hos Brf Backadalen. I projektet kommer riktlinjer för instrumentering och mätning samt för uppföljning och analys att tas fram.

Läs mer om projektet här:

http://heatpumpingtechnologies.org/annex52/